Галкон (Galcon)

Системи за мониторинг и контрола на  наводнување

Galcon – Галкон е израелски производител на Smart системи за мониторинг и контрола на  наводнување во резидентни домови, градски паркови и земјоделски системи за наводнување.

Galcon нуди широк опсег на производна линија од DC- 9 волтни батериски и AC- 24 волтни електрични контролери за управување со еден или повеќе електромагнетни вентили.Новите модерни контролери на Galkon вклучуваат безжични Wi-Fi и Bluetooth тајмери за контрола на системи за наводнување на отворени полиња и контрола на микроклима во пластеници и оранжерии.

Галкон моментално ги продава своите производи во повеќе од 60 земји ширум светот.