Раин СПА (Rain Spa)

автоматски системи за наводнување и електромагнетни вентили

RAIN S.P.A. е италијанска компанија основана во 1968 година која се занимава со производство и трговија на прскалки и автоматски системи за наводнување.

Од раните седумдесетти години RAIN S.P.A. започнува со производство на нови и иновативни производи како што се батериски контролери, електромагнетни вентили и хидрантски квик вентили

Со текот на годините RAIN S.P.A. прерасна во водечки европски производител на елементи за автоматски системи за наводнување на паркови, спортски терени и секаков вид на тревници.