НАШИТЕ РЕФЕРЕНЦИ СЕ НАШ НАЈГОЛЕМ ПРОМОТЕР


Во нашето 19 годишно работење успеавме да изградиме долгорочни врски со нашите задоволни клиенти благодарение на високо квалитетните производи и професионалниот однос.

Портфолио

Погледнете неколку галерии од нашите референци

Систем капка по капка на 3 Хектари Лешник – Кучевишка бара


Систем капка по капка на 36 Хектари лозје – с. Сирково


Систем капка по капка на 50 Хектари лозје – с. Долни Дисан


Систем со микро прскалки на 10 Хектари круша – с. Долни Дисан


Систем со микро прскалки (прашинари) – Расадник за цвеќе