НОВИОТ ПРОИЗВОД ФИЛТЕР “СУПЕР” – 2″


ФИЛТЕР “SUPER” -2″ “TYPHOON”  е филтер со дискови кој служи за отстранување на најситните честички од водата за наводнување. Филтерот е со ергономски дизајн изработен од материјали кои се УВ отпорни и имаат поголема трајност. Во внатрешноста на куќиштето од филтерот се cialis pas cher наоѓа прстен кој се подесува во 4 позиции, а со тоа се регулира посакуваниот проток на вода од 5 до 35 м3/ч. Поврзување може да биде линиски или накосено.  Достапни се дискови со две варијации на густина: 120 меша (црвена) и 155 меша (жолта).

ФИЛТЕР “SUPER” -2″ “HYDRO”  е филтер со сито (мрежа) кој служи за отстранување на најситните честички од водата за наводнување. Филтерот е со ергономски дизајн изработен од материјали кои се УВ отпорни и имаат поголема трајност, а мрежата е изработена од нерѓосувачки инокс. Филтерот е предвиден за прочистување на системи кај кои максималниот проток на вода е до 50 м3/ч. Поврзување може да биде линиски или накосено.  Достапни се сита (мрежи) со шест варијации на густина: 40, 60, 80, 120, 150 и 180 меша.